Berichten

Gezocht: Bestuurslid voor Stichting Het Buiten

Met profiel fondsenwerving/marketing

Stichting Het Buiten is de uitgever van magazine Het Buiten, een aantrekkelijk en goed gewaardeerd blad voor geïnteresseerden in kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De stichting doet dit in samenwerking met de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) en de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB). Ook twee andere erfgoedorganisaties nemen ons blad af. In het blad is aandacht voor bouwgeschiedenis, tuinaanleg, architectuur, interieurs, duurzaamheid, vroegere bewoners, uitdagingen bij de instandhouding, tips en een boekenrubriek.

Als bestuur is het onze taak om de randvoorwaarden te scheppen voor de redactie, zodat deze zich kan focussen op het journalistiek-inhoudelijke werk. Het bestuur zorgt voor de continuïteit, financiën, oplage, en onderhoudt de bedrijfsmatige banden met de drukker, vormgever, advertentieacquisitie en andere toeleveranciers. Het bestuur bestaat uit drie leden, maar we willen dit uitbreiden naar vijf.

De afgelopen jaren hebben we nieuwe vormen van fondsenwerving ontwikkeld die we verder willen uitbouwen en versterken. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste kandidaat die ons kan helpen met een structurele aanpak voor fondsenwerving en marketing. Kernwoorden voor deze functie zijn: content marketing, samenwerkingen uitbreiden, meedenken om de verspreiding te verbreden, nieuwe partners aan het blad verbinden. Kortom, een uitdagende bestuursfunctie.

Wij zoeken:

•  Een inspirerend en enthousiast persoon
•  Affiniteit met de wereld van kastelen en buitenplaatsen
•  Visie op de commerciële kant van het uitgeven van bladen
•  Goede contacten in de wereld van erfgoedorganisaties
•  Ervaring met fondsenwerving en/of marketing
•  Een visie op ledenbehoud en ledenbinding
•  Samenwerkingen kunnen opzetten met andere organisaties
•  Voeling met de doelgroep die het blad ontvangt
•  Initiatiefrijk en creatief

Meer informatie:

We zijn een slagvaardig en hands-on bestuur en vergaderen circa 4x per jaar. Zowel bestuur als redactie bestaan uit vrijwilligers. Alleen de hoofd- en eindredacteur ontvangen een honorarium. We werken met elkaar samen in een informele sfeer. De vergaderingen zijn meestal op de locatie (Amersfoort of omstreken), soms via Teams. Meer informatie op de website van Het Buiten.

Procedure:

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Clarisse Buma, voorzitter stichting Het Buiten, cbuma@xs4all.nl of bel 06 81452232.