Berichten

Gezocht: twee leden voor de Redactieadviesraad van Het Buiten

Stichting Het Buiten, uitgever van het magazine Het Buiten, zoekt twee nieuwe leden voor de Redactieadviesraad. De Redactieadviesraad komt 1x per jaar bijeen om de drie nummers van het afgelopen jaar te evalueren. De raad beoordeelt of het blad nog steeds in overeenstemming is met de bladformule en beoordeelt de inhoudelijke koers, onderwerpkeuze, journalistieke aanpak, vormgeving en fotografie. De raad kan tijdens het lopende jaar sparringpartner zijn voor de hoofdredacteur en redactie. Verder kan de raad het bestuur advies geven over de bedrijfsvoering van het blad. Op dit moment bestaat de raad uit drie leden. We zoeken uitbreiding met twee nieuwe leden, zodat we input uit een breed veld deskundigen kunnen ophalen.

Bij voorkeur brengen kandidaten deskundigheid uit – een aantal van – de volgende gebieden mee:

Kastelen en buitenplaatsen, Groen erfgoed (tuinen en parken), Architectuurhistorie, Interieurs en/of bewoningsgeschiedenis, Kennis van (nieuwe) regelgeving voor rijksmonumenten, Bladen uitgeven, Journalistiek, Advertentie- en fondsenwerving, Fotografie.

Meer informatie over Het Buiten:

Het Buiten wordt uitgegeven door de Stichting Het Buiten in opdracht van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) en de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB) en wordt toegezonden aan hun begunstigers. Ook leden van De Landgoedvrienden en de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen ontvangen het magazine. Het blad is uitnodigend en laagdrempelig en wil lezers enthousiasmeren. Het magazine is in 2019 gestart en jaarlijks verschijnen er drie nummers. Hier vindt u de website van Het Buiten.

Heb je belangstelling voor deze interessante vrijwilligersfunctie? Bel of mail dan naar de voorzitter van de Redactieadviesraad Frank van der Velden, f.vandervelden@drentslandschap.nl (06 46030849) of naar Clarisse Buma, voorzitter Stichting Het Buiten, cbuma@xs4all.nl (06 81452232).