Nieuws

Nieuwe hoofdredacteur voor Het Buiten

Op 1 januari 2024 begint Geeke Remmelts als nieuwe hoofdredacteur van magazine Het Buiten. Remmelts is historicus en heeft een achtergrond in de communicatie en journalistiek. Ze werkt voor verschillende opdrachtgevers op het gebied van erfgoed en natuurbescherming en heeft een wekelijkse column over natuur en historie in de Gooi- en Eemlander. Daarnaast heeft ze veel ervaring met fotografie.

Remmelts volgt Conrad Gietman op, die met succes ruim drie jaar de redactie heeft geleid. Onder zijn leiding wist hij de journalistieke koers van het blad te bestendigen en kreeg hij alom lof voor zijn werk. Hij besloot het stokje over te dragen omdat het hij hoofdredacteurschap niet meer kan combineren met zijn andere werk.

Het bestuur van Het Buiten is ingenomen met de komst van Geeke Remmelts. ‘We kijken heel erg uit naar de samenwerking met Geeke en willen het blad nog verder verbeteren en samen met haar een mooie kruisbestuiving tot stand brengen met onze nieuwe website”, aldus Clarisse Buma, voorzitter van het bestuur. Het bestuur wenst haar veel succes toe en bedankt Conrad Gietman voor de mooie nummers die hij met de redactie heeft gemaakt.