Nieuws

Voorjaarseditie Het Buiten nr. 16

In de voorjaarseditie van Het Buiten ditmaal onder meer het dossier ‘Aan tafel’ (thema van de Dag van het Kasteel) met drie artikelen over de eetcultuur op kastelen en buitenplaatsen.  Daarnaast richt dit nummer zich voornamelijk op verschillende vormen van historisch onderzoek. Zoals het interview met Maartje Duin over haar podcast ‘Mina & Mevrouw’, waarin ze de relatie tussen haar overgrootmoeder gravin Van Lynden en dienstbode Mina onderzoekt. Een artikel over het omvangrijke onderzoek naar koetshuizen, een afstudeeronderzoek naar personeel van adellijke families, de ervaringen uit het onderzoek naar de bijzondere folly op Beeckestein en nog veel meer.