Ontvang Het Buiten

Het Buiten verschijnt drie keer per jaar. In april, juli en december krijgen de donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB) en de Stichting Landgoedvrienden het magazine toegezonden.
Met jouw steun draag je niet alleen bij aan de bescherming van het kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, maar steun je ook ons unieke tijdschrift.

Ook Het Buiten lezen? Klik dan op het logo van de NKS of Vrienden PHB.

Donateurs van Stichting Landgoedvrienden en leden van de Vereniging voor Particuliere Historische Buitenplaatsen ontvangen ook het tijdschrift.

Extra aantrekkelijk: de Nederlandse Kastelenstichting, Stichting Vrienden PHB  en Stichting Landgoedvrienden zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Derhalve zijn giften aan deze culturele ANBI’s voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI treft u op www.belastingdienst.nl/anbi

FacebookTwitterLinkedInEmail